Kovács Magda Díj

Az LSI Kuratóriuma az Alapító Okiratban megfogalmazott célokkal összhangban úgy döntött, hogy díjat alapít a széles értelemben vett innovációs folyamatban eredményesen tevékenykedő főiskolai és egyetemi hallgatók elismerésére.

A díj Dr. Kovács Magdáról, az LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány létrehozójáról és megszervezőjéről kapta nevét.
A díjra pályázatot kell benyújtani. Pályázni lehet az olyan pályaművel, TDK dolgozattal, a szakmai elvárásokon túlmutató tanulmánnyal vagy oktatásban használható önálló eredménnyel, amely valamely, az informatikai műveltség területén újdonságot, innovációt, előrelépést jelent.

A pályázat díja
A Kovács Magda Díj egy díszoklevél, valamint pénzösszeg, amely a számviteli szabályoknak megfelelő levonások után készpénz-formájában vehető át.