Edutus Főiskola

Az LSI Informatikai Oktatóközpont Oktatási parkjában működő Harsányi János Főiskola beolvadt a Modern Üzleti Tudományok Főiskolába, mely új néven Edutus Főiskolaként folytatta tovább tevékenységét.
Az Edutus Főiskolát, a két előd hagyományaihoz híven, minden tekintetben a korszerűség és felelős gondolkodás jellemzi. A korszerűség megjelenik képzési struktúrában, tananyagaikban, oktatási módszereikben, kutatási projektjeikben; a felelős gondolkodás pedig külső és belső környezetükhöz, érintettjeikhez, partnereikhez fűződő kapcsolataikban. Az Edutus Főiskola az üzleti és műszaki képzési ágakban kereskedelem és marketing, gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, valamint műszaki menedzser alapszakon képez szakembereket. Gazdálkodástudományok képzési területen belül pedig hat (köztük turizmus-vendéglátás) alapszakon tanulhatnak a hallgatók nappali és levelező tagozaton államilag támogatott és költségtérítéses képzésben.
 
Az Edutus Főiskola és az LSI Informatikai Oktatóközpont együttműködik külföldi partnerek képzési igényeinek kielégítésében.
Részleteket a lentebb található tájékoztatóban olvashat.