Nyelvtani rendszerező tanfolyam - középfok

Óraszám: 
12 óra
Minimális csoportlétszám: 
1 fő

 

A képzés célja a már megszerzett nyelvtudás felfrissítése.

 

A nyelvtani rendszerezést az általános nyelv mellett célzottan folytatjuk szaknyelvi környezetben, hiszen az üzleti levelezésben, beszámolók, ajánlatok írása során elengedhetetlen számos szókapcsolat, speciális nyelvtani elem ismerete.

 

Megszerezhető kompetenciák és ismeretek

  • Grammatikai helyesség: A kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos begyakorolt szerkezetek és mondatfajták gyakran használt körét viszonylag helyesen használja. Igeidőkben vagy kifejezésekben elkövetett, félreértésekhez vezető hibáit ki tudja javítani.
  • Megerősítést tud kérni, hogy helyes-e a használt alak.
  • A kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újra tudja kezdeni a mondanivalóját. Ismerős kontextusokban elfogadható nyelvhelyességgel kommunikál, általában jól alkalmazza tudását, bár észrevehető anyanyelvi hatások mutatkoznak, hibák előfordulnak, de világos, hogy mit próbál meg kifejezni.
  • Írásbeli szövegalkotásnál a helyesírás, a központozás és a szöveg elrendezése elég helyes ahhoz, hogy túlnyomórészt követhető legyen.

 

 

Nyelv: 
angol
Előzetes tudásszint felmérés kötelező: 
Nem
Igényelhető felnőttképzési szolgáltatások: 
Előzetes tudásszint felmérés Képzési szükséglet felmérés és képzési tanácsadás PANNON angol általános nyelvi próbavizsga