Nyelvtani rendszerező tanfolyam - alapfok

Óraszám: 
12 óra
Minimális csoportlétszám: 
1 fő
 
A képzés célja a már megszerzett nyelvtudás felfrissítése.
 
A nyelvtani rendszerezést az általános nyelv mellett célzottan folytatjuk szaknyelvi környezetben, hiszen az üzleti levelezésben, beszámolók, ajánlatok írása során elengedhetetlen számos szókapcsolat, speciális nyelvtani elem ismerete.
 

Megszerezhető kompetenciák és ismeretek:
  • Grammatikai helyesség: A kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos begyakorolt szerkezetek és mondatfajták gyakran használt körét viszonylag helyesen használja.
  • Igeidőkben vagy kifejezésekben elkövetett, félreértésekhez vezető hibáit ki tudja javítani. Megerősítést tud kérni, hogy helyes-e a használt alak.
  • A kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újra tudja kezdeni a mondanivalóját.
  • Ismerős kontextusokban elfogadható nyelvhelyességgel kommunikál, általában jól alkalmazza tudását, bár észrevehető anyanyelvi hatások mutatkoznak, hibák előfordulnak, de világos, hogy mit próbál meg kifejezni.
  • Írásbeli szövegalkotásnál a helyesírás, a központozás és a szöveg elrendezése elég helyes ahhoz, hogy túlnyomórészt követhető legyen.

 

 

Nyelv: 
angol
Előzetes tudásszint felmérés kötelező: 
Nem

 

Felnőttképzési engedély száma: E-000571/2014

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0443-04