LEXINFO német IKT szaknyelvi felkészítő felsőfokú nyelvvizsgára

Óraszám: 
60 óra
Minimális csoportlétszám: 
10 fő
 

Kiknek ajánljuk?

A képzési programot azoknak ajánljuk, akiknek általános nyelvi felkészültsége megközelíti vagy eléri a C1 haladó szintet.
A program elsődleges célja a LEXINFO német C1 felsőfokú informatikai szaknyelvi vizsgára való felkészítés.

Modul tartalma

A LEXINFO felsőfokú C1 szaknyelvi vizsgára készít fel, alapvetően a szaknyelvi ismereteket fejleszti, szorosan illeszkedve a szaknyelvi vizsgakövetelményekhez. Tanfolyamainkat úgy indítjuk, hogy a képzés befejezését követően a résztvevőknek lehetőségük nyílik LEXINFO C1 felsőfokú szaknyelvi vizsgát tenni.

A képzés célja olyan idegen nyelvi készségek kialakítása, melyek segítségével a képzésben résztvevők a program elvégzésekor képesek lesznek:

 • az informatika területén a szakmájukhoz kapcsolódó alapvető kérdésekben német nyelvű szakmai cikkeket, szakirodalmat szótár nélkül olvasni, a lényeget megérteni, illetve a benne foglaltakat magyarul összefoglalni,
 • egy általuk előre választott informatikai témában PowerPointos kiselőadást készíteni illetve tartani német nyelven
 • informatikai témakörben középszinten a véleményüket szóban kifejteni,
 • haladó szintű német nyelvű szakmai párbeszédeket hallás után követni, a lényeget megérteni,
 • informatikai témakörben haladó szinten a véleményüket írásban kifejteni,
 • informatikai témájú cikkeket német nyelven összefoglalni szótár segítségével,
 • nyelvhelyességüket olyan szintre helyezni, amely segítségével a fenti készségeket a vizsgarendszer által előírt szinten tudják teljesíteni.

Azaz a képzésben résztvevők képesek lesznek a LEXINFO Nyelvvizsgaközpont akkreditált felsőfokú C1 német nyelvvizsgájának követelményeit teljesíteni.

 

Megszerezhető kompetenciák és ismeretek

Az német felsőfokú komplex szaknyelvi vizsgára felkészítő tanfolyamainkon a résztvevők az oktatás során a LEXINFO akkreditált vizsgarendszer követelményrendszerében meghatározott szóbeli és írásbeli készségeket szerezhetik meg.

A C1 haladó szinten mért kompetenciák

Írásbeli kompetenciák:

 • informatikai témájú olvasott szöveg értése,
 • informatikai szókincs ismerete alkalmazás szinten,
 • informatikai téma kifejtése esszé (fogalmazás) formájában,
 • rövid informatikai szöveg összefoglalása német nyelven (szótár segítségével).

Szóbeli kompetenciák:

 • informatikai témájú szöveg globális értése,
 • informatikai témájú szöveg tömörítése,
 • egy előre kiválasztott informatikai téma ismertetése prezentáció formájában,
 • hallás utáni szövegértés informatikai témában,
 • szakmai szókincs alkalmazása hallás utáni szöveg feldolgozása segítségével.

Jelentkezés

Jelentkezéshez töltse ki a választott nyelv szerinti tanfolyami Jelentkezési lapot és küldje el nekünk az ugyfelszolgalat@lsi.hu címre, hogy ez alapján megküldhessük a képzéshez tartozó szintfelmérő tesztet, melyet szaknyelvi vezető tanárunk értékel és visszacsatolást kap aktuális szaknyelvi készségeiről. Az előzetes tudásszint felmérésen a részvétel kötelező.

A képzés megkezdésének feltételei:

 • jelentkezés (személyesen, e-mailben, postai úton)
 • képzési díj befizetésének igazolása (személyesen, e-mailben, postai úton)

A képzési díj befizetésének módjai:

 • csekken,
 • átutalással: a „Közlemény” rovatba kérjük megnevezni a jelentkező, illetve a tanfolyam nevét
  bankszámlaszám: K&H 10200892-31412304-00000000
 • készpénzzel: az LSI Informatikai Oktatóközpontban (1037 Budapest Bécsi út 324. 4 sz. épület fsz. 1.)

A tanfolyam díja: 55 375 Ft

 

Nyelv: 
német
Előzetes tudásszint felmérés kötelező: 
Nem
Igényelhető felnőttképzési szolgáltatások: 
Előzetes tudásszint felmérés Képzési szükséglet felmérés és képzési tanácsadás LEXINFO informatikai szaknyelvi német szóbeli próbavizsga LEXINFO informatikai szaknyelvi német írásbeli próbavizsga
lexinfo