LEXINFO német IKT szaknyelvi felkészítő alapfokú nyelvvizsgára

Óraszám: 
60 óra
Minimális csoportlétszám: 
10 fő

 

A képzés célja, olyan idegen nyelvi készségek kialakítása, melyek segítségével a képzésben résztvevők a programegység elvégzésekor képesek lesznek a célnyelven:
 • informatika területén a szakmájukhoz kapcsolódó alapvető kérdésekben német nyelvű könnyű cikkeket, szakirodalmat szótár segítségével olvasni, a lényeget megérteni, illetve a benne foglaltakat munkájuk során felhasználni,
 • alapvető informatikai szakszókincs ismeretében német nyelvű operációs rendszert, programokat, instrukciókat megérteni és alkalmazni,
 • alapszintű német nyelvű szakmai párbeszédeket hallás után követni, a lényeget megérteni,
 • informatikai témakörben alapszinten a véleményüket írásban és szóban kifejteni, az informatikához kapcsolódó képeket, grafikonokat leírni idegen nyelven,
 • informatikai témájú cikkeket magyarra fordítani szótár segítségével,
 • nyelvhelyességüket olyan szintre helyezni, amely segítségével a fenti készségeket a vizsgarendszer által előírt szinten tudják teljesíteni.

Azaz a képzésben résztvevők képesek lesznek a LEXINFO Nyelvvizsgaközpont felnőttképzési engedéllyel rendelkező alapfokú német nyelvvizsgájának követelményeit teljesíteni.

 

Megszerezhető kompetenciák és ismeretek

A német alap- és középfokú „C” típusú szaknyelvi vizsgára felkészítő tanfolyamainkon hallgatóink az oktatás során a LEXINFO akkreditált vizsgarendszer szóbeli és írásbeli kommunikáció kompetenciáit szerezhetik meg. Ezek a kompetenciák alapfokon a következők:

Írásbeli kompetenciák:

 • informatikai témájú olvasott szöveg értése,
 • informatikai szókincs ismerete alkalmazás szinten,
 • informatikai téma kifejtése rövid fogalmazás formájában.

Szóbeli kompetenciák:

 • informatikai témájú szöveg globális értése,
 • informatikai témájú kommunikáció,
 • informatikával kapcsolatos képről beszélgetés,
 • hallás utáni szövegértés informatikai témában.

Jelentkezés

Jelentkezéshez töltse ki a tanfolyami Jelentkezési lapot és küldje el nekünk, hogy ez alapján megküldhessük a képzéshez tartozó szintfelmérő tesztet, melyet szaknyelvi vezető tanárunk értékel és visszacsatolást kap aktuális szaknyelvi készségeiről.

A képzés megkezdésének feltételei:

 • jelentkezés (személyesen, e-mailben, postai úton)
 • képzési díj befizetésének igazolása (személyesen, e-mailben, postai úton)

 

 

Nyelv: 
német
Előzetes tudásszint felmérés kötelező: 
Nem
Igényelhető felnőttképzési szolgáltatások: 
Előzetes tudásszint felmérés Képzési szükséglet felmérés és képzési tanácsadás LEXINFO informatikai szaknyelvi német szóbeli próbavizsga LEXINFO informatikai szaknyelvi német írásbeli próbavizsga
lexinfo

 

Felnőttképzési engedély száma: E-000571/2014

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0443-04