LEXINFO angol informatikai szaknyelvi felkészítő alapfokú nyelvvizsgára

Óraszám: 
60 óra
Minimális csoportlétszám: 
2 fő

 

A képzés célja:
A program elsődleges célja a LEXINFO informatikai szaknyelvi vizsgára való felkészítés. A képzési programot azoknak ajánljuk, akiknek általános nyelvi felkészültsége megközelíti a B2 középszintet. A program két modulból áll, amelyek közül az első az alapfokú B1, míg a második a középfokú B2 szaknyelvi vizsgára készít fel, alapvetően a szaknyelvi ismereteket fejleszti, szorosan illeszkedve a szaknyelvi vizsgakövetelményekhez. Azon jelentkezők részére, akik szaknyelvi ismeretekkel nem rendelkeznek, a teljes program elvégzésével biztosítjuk a középfokú szaknyelvi vizsga letételéhez szükséges ismereteket, de az első modul elvégzése után lehetőségük nyílik alapfokú B1 szaknyelvi vizsgát tenni. Azon jelentkezőknek, akiknek a szaknyelvi ismeretei elérik az alapfokú szaknyelvi vizsga-követelményeket, lehetőséget biztosítunk a második modulba való bekapcsolódáshoz.
A program részletes képzési céljai: olyan idegen nyelvi készségek kialakítása, melyek segítségével a képzésben résztvevők a program elvégzésekor képesek lesznek a célnyelven:
-          az informatika területén a szakmájukhoz kapcsolódó alapvető kérdésekben angol nyelvű szakmai cikkeket, szakirodalmat szótár nélkül olvasni, a lényeget megérteni, illetve a benne foglaltakat munkájuk során felhasználni,
-          alapvető informatikai szakszókincs ismeretében angol nyelvű operációs rendszert, programokat, instrukciókat megérteni és alkalmazni,
-          küszöbszintű/középszintű angol nyelvű szakmai párbeszédeket hallás után követni, a lényeget megérteni,
-          informatikai témakörben küszöbszinten/középszinten a véleményüket írásban és szóban kifejteni, az informatikához kapcsolódó képeket, grafikonokat leírni idegen nyelven,
-          informatikai témájú cikkeket angolról magyarra fordítani szótár segítségével,
-          egy általuk előre választott informatikai témában PowerPointos kiselőadást készíteni illetve tartani angol nyelven,
-          nyelvhelyességüket olyan szintre helyezni, amely segítségével a fenti készségeket a vizsgarendszer által előírt szinten tudják teljesíteni.
Azaz a képzésben résztvevők képesek lesznek a LEXINFO Nyelvvizsgaközpont akkreditált alapfokú B1, és/vagy középfokú B2 angol nyelvvizsgájának követelményeit teljesíteni, attól függően, hogy általános nyelvi és szaknyelvi kompetenciáik alapján melyik nyelvvizsga szintet választják.
 
Megszerezhető kompetenciák és ismeretek:
Írásbeli kompetenciák: informatikai témájú olvasott szöveg értése, informatikai szókincs ismerete alkalmazás szinten, informatikai téma kifejtése fogalmazás formájában, megadott szempontok alapján.
Szóbeli kompetenciák: informatikai témájú szöveg globális értése, informatikai témájú kommunikáció, informatikával kapcsolatos képről beszélgetés, hallás utáni szövegértés informatikai témában, szakmai szókincs alkalmazása hallás utáni szöveg feldolgozása segítségével

 

Akkreditációs szám: 
PL-4789
Nyelv: 
angol
Előzetes tudásszint felmérés kötelező: 
Nem
Igényelhető felnőttképzési szolgáltatások: 
Előzetes tudásszint felmérés Képzési szükséglet felmérés és képzési tanácsadás LEXINFO informatikai szaknyelvi angol szóbeli próbavizsga LEXINFO informatikai szaknyelvi angol írásbeli próbavizsga

 

Felnőttképzési engedély száma: E-000571/2014

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0443-04