Angol prezentációs készségek fejlesztése közép- és felsőfokon

Óraszám: 
18 óra
Minimális csoportlétszám: 
1 fő

 

A képzés célja:

  • A résztvevők megismerjék és gyakorolják azokat a kommunikációs viselkedés elemeket, amelyek használatával prezentációjuk meggyőző ereje növelhető.
  • A résztvevő képes legyen egy tartalmas, figyelmet felkeltő és lekötő prezentáció összeállítására, előadására, a lényeg kiragadására, az információ pontos és hatásos átadására, kérdésfeltevésre.
  • Képes legyen angol nyelvi fordulatok és profi előadás-technika elsajátításában.

A program végére minden résztvevő - 2 prezentáció megtartásán keresztül - megtanulja használni a prezentáció verbális és non-verbális kommunikáció eszközeit ill. képes legyen a technikai eszközök hatékony használatára. A képzési idő 60-70 %-át teszi ki az idő, amikor a résztvevők prezentálnak, visszajelzést kapnak, ill. videón megtekinthetik saját prezentációjukat.

 

Megszerezhető kompetenciák és ismeretek:

  • A résztvevő képes lesz prezentációjának összeállítására, megfelelő mondanivalóval rendelkező diák készítésére
  • Elsajátítja a hatékony és magabiztos előadásmódot
  • Képessé válik a megfelelő testbeszéd alkalmazására, illetve a kulturális különbözőségek figyelembevételére
  • Birtokába kerül azon kompetenciáknak, melynek segítségével magabiztosan használja majd a vizuális, technikai segédeszközöket prezentációja során
  • Jártasságot szerez a prezentáció során alkalmazandó idegen nyelvi fordulatokban

 

 

Nyelv: 
angol
Előzetes tudásszint felmérés kötelező: 
Nem
Igényelhető felnőttképzési szolgáltatások: 
Előzetes tudásszint felmérés Képzési szükséglet felmérés és képzési tanácsadás

 

Felnőttképzési engedély száma: E-000571/2014

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0443-04