LSI Informatikai Oktatóközpont

 

Az LSI (Large Scale Integration) Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítványt, illetve munkaszervezetét, az LSI Informatikai Oktatóközpontot Dr. Kovács Magda hozta létre és szervezte meg 1979-ben. Az Alapítványt húsz magyar cég és ipari kutatóintézet alapította az informatikai kultúra - elsősorban az oktatás révén megvalósuló - formálására. Az LSI a hazai számítástechnikai kultúra terjesztésében, az oktatásban és különösen a könyvkiadásban rövid időn belül széles körben elismert intézménnyé vált.

 
1992-ben az LSI a SZÁMALK-kal együttműködésben hozta létre a nyitott, távoktatási módszerrel oktató intézményt, a Gábor Dénes Főiskolát. Dr. Kovács Magda főigazgató a főiskola fontos küldetésének tekintette, hogy országos távoktatási hálózaton keresztül „házhoz vigye” a tanulás lehetőségét.
 
Az LSI Informatikai Oktatóközpont felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény, akkreditált programokkal. Az eltelt évek egyik kiemelkedő teljesítménye a Bécsi úti Campus létrehozása, ahol jelenleg 2 felsőoktatási intézmény mellett működik az LSI Informatikai Oktatóközpont is. Az LSI Informatikai Oktatóközpont akkreditált felnőttképző intézményként több évtizedes gyakorlati tudással rendelkezik az informatika, nyelvi képzés, vállalat hatékonyság növelő oktatás területén. Az oktatási tevékenységünkben helyet kapnak a hagyományos tantermi és az e-learning képzések is, valamint a tartalomfejlesztési szolgáltatások. Az oktatás elsődleges célja a foglalkoztathatóság, a munkaerő-piaci alkalmasság növelése.

LSI Informatikai Oktatóközpont szolgáltatásai

  • Az LSI Informatikai Oktatóközpont az informatikai, nyelvi képzéseken túl vállalat hatékonyság növelő tréningek területén is igen nagy tapasztalattal rendelkezik.
  • A nyelvvizsgáztatás az intézmény profiljába szorosan illeszkedő, meghatározó tevékenység, hiszen Pannon és LEXINFO nyelvvizsga központként üzemel hosszú évek óta.
  • A képzések és szolgáltatások az egyéni és vállalati csoportok érdekeinek és elvárásainak megfelelően folyamatosan igényes szolgáltatás csomagokkal bővülnek.

Küldetésünk

"Az LSI küldetése, hogy az Alapító Okiratnak megfelelően a korszerű info-kommunikációs technológia kultúra terjesztését, fejlesztését és elsajátítását támogató központként működjön a felsőoktatás, felnőttképzés és a szakképzés területén. Minőségi tartalomszolgáltatás-fejlesztést nyújtó szervezetként hatékonyan működtesse, és kiegyensúlyozottan fejlessze a tudásalapú, innovatív és versenyképes gazdaság fejlődéséhez szükséges /e/-tanulási módszereket, környezeteket és elektronikus oktatástechnológiai kompetenciákat."
 

Szervezeti felépítése: kuratóriuma, munkaszervezete

Az LSI Informatikai Oktatóközpont kuratóriuma

Elnök:

   Dr. Dányi István

Tagok:

  Dr. Agg Géza
  Dr. Balog Géza
  Gábor József
  Dr. Horváth Mátyás
  Dr. Ivanovits Andrea
  Köveskuti Lajos
  Dr. Szelezsán János
  Dr. Szilasi Anna
  Dr. Tótszöllősy Géza

Munkaszervezet

Dr. Tótszöllősy Géza főigazgató Iroda: 4. épület, 1. em.3.
Telefon: (1) 4366-546
Siposné Tolnay Gabriella osztályvezető
Oktatási Park Szolgáltatási Osztály
Iroda: 4. épület, fszt. 7.
Telefon: (1) 4366-553

E-mail: siposne@lsi.hu
Árvai Gábor osztályvezető
Üzemeltetési Osztály
Iroda: 4. épület, fszt. 5.
Telefon: (1) 4366-509
E-mail: arvaig@lsi.hu

Minőségpolitika

Az LSI Informatikai Oktatóközpont minőségpolitikája szakmailag igényes, nemzetközileg elismert, széles profilú, gazdaságilag sikeres oktatási intézmény működtetése és fejlesztése. Képzései tartalmi és módszertani színvonala, az oktatási folyamat szervezettsége eredményeként az informatika terén is korszerűen képzett, tudásukat a munkaerő-piacon jól hasznosító szakemberek jelentős számú kibocsátására képes.
 
Céljaink elérése érdekében az LSI Oktatóközpont vezetése elkötelezi magát a következő minőségpolitikai irányelvek mellett: Az igen gyorsan változó technikai és gazdasági körülményeknek megfelelően, célirányos K+F tevékenység végzésével is elébe kívánunk menni a munkaerő-piaci igényeknek és az európai uniós elvárásoknak.
 
Fontos célkitűzésnek tekintjük a nálunk képzett szakemberek (a legfontosabb érdekelt felek) munkaerő-piaci esélyeinek javítását, a szükséges kompetenciák kialakítását. A képzés hatékonyságának növelése érdekében folyamatosan korszerűsítjük annak személyi és tárgyi feltételeit, megteremtjük az elektronikus oktatás feltételeit és képzési rendszerünkbe való integrálását. Minőségirányítási rendszerünk az oktatás részeként kiterjed a felnőttképzési tevékenységre, az oktatási, képzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokra, a szolgáltatások továbbfejlesztésére és működtetésére, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítására. Minden egyes munkatársunk napi munkáját a folyamatosan javuló minőség érdekében tett fáradozás, a gyenge pontok felmérése és felismerése, okainak feltárása és megszüntetése határozza meg.
 
Az LSI Oktatóközpont minőség iránt elkötelezett vezetése képes úgy irányítani a folyamatokat és allokálni az erőforrásokat, hogy az oktatás színvonala megfeleljen az érdekelt felek igényeinek. Meghatározta minőségközpontú jövőképét és stratégiáját, így a változások kezelése, menedzselése, a rendelkezésre álló tudás összefogása, a megfelelő infrastruktúra kialakítása és az erőforrások biztosítása alkalmas a minőségpolitikai cél elérésére. Az LSI Informtaikai Oktatóközpont vezetése folyamatosan követi szervezetünk életét, működését meghatározó szabályozásokat, körülményeket, s a szükség szerinti felülvizsgálat eredményei, tapasztalatai alapján aktualizáljuk minőségpolitikánkat, minőségcéljainkat, valamint teljes minőségirányítási rendszerünket.

 

Felnőttképzési engedély száma: E-000571/2014

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0443-04