LEXINFO német IKT szaknyelvi felkészítő középfokú nyelvvizsgára

Óraszám: 
60 óra
Minimális csoportlétszám: 
10 fő
 

 

A képzés célja olyan idegen nyelvi készségek kialakítása, melyek segítségével a résztvevők a modul elvégzésekor képesek lesznek a LEXINFO Nyelvvizsga-központ akkreditált B2 középfokú nyelvvizsgájának követelményeit teljesíteni, azaz a célnyelven:
 • az informatika és info kommunikációs technológia területén a szakmájukhoz kapcsolódó alapvető kérdésekben idegen nyelvű autentikus cikkeket, szakirodalmat szótár segítségével olvasni, a lényeget megérteni, illetve a benne foglaltakat közvetíteni magyarul,
 • alapvető informatikai szakszókincs ismeretében német nyelvű programokat, instrukciókat megérteni és alkalmazni,
 • középszintű szakmai párbeszédeket hallás után követni, a lényeget megérteni,
 • informatikai témakörben véleményüket írásban és szóban kifejteni,
 • informatikai témájú cikkeket magyarra fordítani szótár segítségével,
 • egy általuk előre választott informatikai témában PowerPointos kiselőadást készíteni illetve tartani,
 • nyelvhelyességüket olyan szintre helyezni, amely segítségével a fenti készségeket a vizsgarendszer által előírt szinten tudják teljesíteni.

 

Megszerezhető kompetenciák és ismeretek

Írásbeli kompetenciák:

 • informatikai témájú olvasott szöveg értése,
 • informatikai szókincs ismerete alkalmazás szinten,
 • informatikai téma kifejtése fogalmazás formájában, megadott szempontok alapján,
 • német nyelvű koherens szakmai szöveg fordítása magyar nyelvre szótár segítségével.

Szóbeli kompetenciák:

 • informatikai témájú szöveg globális értése és közvetítése magyarul,
 • szakmai témáról ismereteik, véleményük ismertetése PowerPointos kiselőadás formájában, kapcsolódó kérdésekre válaszadás,
 • informatikai témájú kommunikáció, hallás utáni szövegértés informatikai témában,
 • szakmai szókincs alkalmazása hallás utáni szöveg feldolgozása segítségével.

Jelentkezés

Jelentkezéshez töltse ki a tanfolyami Jelentkezési lapot és küldje el nekünk, hogy ez alapján megküldhessük a képzéshez tartozó szintfelmérő tesztet, melyet szaknyelvi vezető tanárunk értékel és visszacsatolást kap aktuális szaknyelvi készségeiről.
 
A képzés megkezdésének feltételei:

 • jelentkezés (személyesen, e-mailben, postai úton)
 • képzési díj befizetésének igazolása (személyesen, e-mailben, postai úton)

A tanfolyam díja: 55 375 Ft

 

Nyelv: 
német
Tanfolyamszint: 
B2
Előzetes tudásszint felmérés kötelező: 
Nem
Igényelhető felnőttképzési szolgáltatások: 
Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás, LEXINFO informatikai szaknyelvi német szóbeli próbavizsga, LEXINFO informatikai szaknyelvi német írásbeli próbavizsga.
lexinfo

 

Felnőttképzési engedély száma: E-000571/2014

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0443-04