LEXINFO angol IKT szaknyelvi felkészítő felsőfokú nyelvvizsgára

 
Óraszám:  60 óra
Helyszín:  Bécsi út 324.
Minimális csoportlétszám:  6 fő

 

Kiknek ajánljuk?

A képzési programot azoknak ajánljuk, akiknek általános nyelvi felkészültsége megközelíti vagy eléri a C1 haladó szintet.
 

A program elsődleges célja a LEXINFO angol C1 felsőfokú informatikai szaknyelvi vizsgára való felkészítés.

 

Modul tartalma

 

A LEXINFO felsőfokú C1 szaknyelvi vizsgára készít fel, alapvetően a szaknyelvi ismereteket fejleszti, szorosan illeszkedve a szaknyelvi vizsgakövetelményekhez. Tanfolyamainkat úgy indítjuk, hogy a képzés befejezését követően a résztvevőknek lehetőségük nyílik LEXINFO C1 felsőfokú szaknyelvi vizsgát tenni.

 

A képzés célja olyan idegen nyelvi készségek kialakítása, melyek segítségével a képzésben résztvevők a program elvégzésekor képesek lesznek:

 • az informatika területén a szakmájukhoz kapcsolódó alapvető kérdésekben angol nyelvű szakmai cikkeket,
  szakirodalmat szótár nélkül olvasni, a lényeget megérteni,
  illetve a benne foglaltakat magyarul összefoglalni,

 • egy általuk előre választott informatikai témában PowerPointos kiselőadást készíteni illetve tartani angol nyelven

 • informatikai témakörben középszinten a véleményüket szóban kifejteni,

 • haladó szintű angol nyelvű szakmai párbeszédeket hallás után követni,
  a lényeget megérteni,

 • informatikai témakörben haladó szinten a véleményüket írásban kifejteni,

 • informatikai témájú cikkeket angol nyelven összefoglalni szótár segítségével,

 • nyelvhelyességüket olyan szintre helyezni, amely segítségével
  a fenti készségeket a vizsgarendszer által előírt szinten tudják teljesíteni.

Azaz a képzésben résztvevők képesek lesznek a LEXINFO Nyelvvizsgaközpont akkreditált felsőfokú C1 angol nyelvvizsgájának követelményeit teljesíteni.

Megszerezhető kompetenciák és ismeretek

Az angol felsőfokú komplex szaknyelvi vizsgára felkészítő tanfolyamainkon a résztvevők az oktatás során a LEXINFO akkreditált vizsgarendszer követelményrendszerében meghatározott szóbeli és írásbeli készségeket szerezhetik meg.

A C1 haladó szinten mért kompetenciák

Írásbeli kompetenciák:

 • informatikai témájú olvasott szöveg értése,
 • informatikai szókincs ismerete alkalmazás szinten,
 • informatikai téma kifejtése esszé (fogalmazás) formájában,
 • rövid informatikai szöveg összefoglalása angol nyelven (szótár segítségével).

Szóbeli kompetenciák:

 • informatikai témájú szöveg globális értése,
 • informatikai témájú szöveg tömörítése,
 • egy előre kiválasztott informatikai téma ismertetése prezentáció formájában,
 • hallás utáni szövegértés informatikai témában,
 • szakmai szókincs alkalmazása hallás utáni szöveg feldolgozása segítségével.

Jelentkezés

Jelentkezéshez töltse ki a választott nyelv szerinti tanfolyami Jelentkezési lapot és küldje el nekünk az ugyfelszolgalat@lsi.hu címre, hogy ez alapján megküldhessük a képzéshez tartozó szintfelmérő tesztet, melyet szaknyelvi vezető tanárunk értékel és visszacsatolást kap aktuális szaknyelvi készségeiről. Az előzetes tudásszint felmérésen a részvétel kötelező.

A képzés megkezdésének feltételei:

 • jelentkezés (személyesen, e-mailben, postai úton)
 • képzési díj befizetésének igazolása (személyesen, e-mailben, postai úton)

A képzési díj befizetésének módjai:

 • csekken,
 • átutalással: a „Közlemény” rovatba kérjük megnevezni a jelentkező, illetve a tanfolyam nevét
  bankszámlaszám: K&H 10200892-31412304-00000000
 • készpénzzel: az LSI Informatikai Oktatóközpontban (1037 Budapest Bécsi út 324. 4 sz. épület fsz. 1.)

 

Nyelv: 
angol
Tanfolyamszint: 
C1
Előzetes tudásszint felmérés kötelező: 
Igen
Igényelhető felnőttképzési szolgáltatások: 
Képzési szükséglet felmérés és képzési tanácsadás, LEXINFO informatikai szaknyelvi német szóbeli próbavizsga, LEXINFO informatikai szaknyelvi német írásbeli próbavizsga
lexinfo

 

Felnőttképzési engedély száma: E-000571/2014

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0443-04