Általános üzleti német nyelvtanfolyam

Óraszám: 
60 óra
Minimális csoportlétszám: 
3 fő

 

A képzés célja olyan idegen nyelvi készségek kialakítása, melyek segítségével a képzésben résztvevők a programegység elvégzésekor képesek lesznek a célnyelven:

  • gazdasági területen a szakmájukhoz kapcsolódó témákban német nyelvű cikkeket, szakirodalmat szótár segítségével olvasni, a lényeget megérteni, illetve a benne foglaltakat munkájuk során felhasználni,
  • üzleti szakszókincs ismeretében német nyelvű instrukciókat megfogalmazni, illetve megérteni és alkalmazni,
  • alap/közép és felső szintű német nyelvű szakmai párbeszédeket (felsőfokon tárgyalást) folytatni, hallás után követni, a lényeget megérteni,
  • gazdasági témakörben alap/közép és felső szinten szakmai ismereteiket és véleményüket írásban és szóban kifejteni, kapcsolódó képeket, grafikonokat leírni/elemezni idegen nyelven,
  • gazdasági témájú cikkeket németről magyarra és magyarról németre fordítani szótár segítségével,
  • egy általuk előre választott gazdasági témában PowerPointos kiselőadást (prezentációt) készíteni illetve tartani idegen nyelven,
  • nyelvhelyességüket olyan szintre helyezni, amely segítségével a fenti készségeket a gyakorlatban alkalmazni tudják, illetve igény esetén a választott vizsgarendszer által előírt követelményeket az adott szinten teljesíteni tudják.

A képzésben résztvevők képesek lesznek valamelyik szakmai nyelvvizsgaközpont akkreditált alapfokú/középfokú vagy felsőfokú német nyelvvizsgájának követelményeit teljesíteni.

 

 

Nyelv: 
német
Előzetes tudásszint felmérés kötelező: 
Nem
Igényelhető felnőttképzési szolgáltatások: 
Előzetes tudásszint felmérés Képzési szükséglet felmérés és képzési tanácsadás

 

Felnőttképzési engedély száma: E-000571/2014

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0443-04