Általános üzleti angol nyelvtanfolyam

Óraszám: 
60 óra
Minimális csoportlétszám: 
3 fő

 

Képzés moduljai:

  • Üzleti angol B1 szint - Üzleti angol B2 szint
  • Üzleti angol C1 szint

A képzés célja olyan idegen nyelvi készségek kialakítása, melyek segítségével a képzésben résztvevők a programegység elvégzésekor képesek lesznek a célnyelven:

  • gazdasági területen a szakmájukhoz kapcsolódó témákban angol nyelvű cikkeket, szakirodalmat szótár segítségével olvasni, a lényeget megérteni, illetve a benne foglaltakat munkájuk során felhasználni,
  • üzleti szakszókincs ismeretében angol nyelvű instrukciókat megfogalmazni, illetve megérteni és alkalmazni,
  • alap/közép és felső szintű angol nyelvű szakmai párbeszédeket (felsőfokon tárgyalást) folytatni, hallás után követni, a lényeget megérteni,
  • gazdasági témakörben alap/közép és felső szinten szakmai ismereteiket és véleményüket írásban és szóban kifejteni, kapcsolódó képeket, grafikonokat leírni/elemezni idegen nyelven, - gazdasági témájú cikkeket angolról magyarra és magyarról angolra fordítani szótár segítségével,
  • egy általuk előre választott gazdasági témában PowerPointos kiselőadást (prezentációt) készíteni illetve tartani idegen nyelven,
  • nyelvhelyességüket olyan szintre helyezni, amely segítségével a fenti készségeket a gyakorlatban alkalmazni tudják, illetve igény esetén a választott vizsgarendszer által előírt követelményeket az adott szinten teljesíteni tudják.

A képzésben résztvevők képesek lesznek valamelyik szakmai nyelvvizsgaközpont akkreditált alapfokú/középfokú vagy felsőfokú angol nyelvvizsgájának követelményeit teljesíteni.

 

Nyelv: 
angol
Előzetes tudásszint felmérés kötelező: 
Igen
Igényelhető felnőttképzési szolgáltatások: 
Képzési szükséglet felmérés és képzési tanácsadás