Jelentkezés

 

Jelentkezés LEXINFO nyelvvizsgára

Vizsgára jelentkezni a jelentkezési lap teljes kitöltésével és a befizetést igazoló csekkszelvény, illetve a banki átutalás másolatának mellékelésével az alábbi módokon lehet:

 • E-mailben: Az internetről letöltött jelentkezési lap kitöltése után a kiválasztott vizsgahely e-mail címére kell megküldeni a jelentkezési lapot.
   
 • Postai úton: Az internetről letöltött, vagy személyesen átvett jelentkezési lap kitöltése után kell kiválasztani a vizsgahelyet, és postacímére megküldeni a jelentkezési lapot, a befizetést igazoló csekkszelvény másolatával, illetve a banki átutalást igazoló bizonylat másolatának mellékelésével. A kitöltött jelentkezési lapról saját részére kérjük, készítsen másolatot! A csekkek átvétele: vizsgahelyeken személyesen, vagy kérésre postai úton.
   
 • Személyesen: Az internetről letöltött, vagy személyesen átvett jelentkezési lapot kitöltés után a kiválasztott vizsgahelyen kérjük leadni a befizetést igazoló csekkszelvény másolatával, illetve a banki átutalást igazoló bizonylat másolatának mellékelésével. (A kitöltött jelentkezési lapról másolat készítését kérjük!)

Ha jelentkezéséről 3 napon belül nem kap a Vizsgaközpontunktól visszaigazolást, kérjük jelezze a 43-66-580-es telefonszámon, illetve a lexinfo@lsi.hu e-mail címen!

Az esélyegyenlőség biztosításának érdekében a fogyatékkal élők, mozgáskorlátozottak jelentkezésének elfogadása esetén a vizsgahely a vizsgához megfelelő körülményeket teremt.

 

A jelentkezési határidő a meghirdetett vizsgaidőpont első napja előtt 5 héttel zárul. Az adott vizsgaidőszak jelentkezési határidejét a vizsganaptárban ellenőrizheti. Vizsgajelentkezés ezt követően kizárólag a késést indokló kérvénnyel, a Vizsgaközpont vezetőjének jóváhagyásával, különeljárási díj befizetése ellenében engedélyezhető.
 

Amennyiben a jelentkező kénytelen a vizsgáját elhalasztani, azt legkésőbb a számára kijelölt vizsganap előtt 5 munkanappal írásban kérvényezheti. A halasztást a kiválasztott vizsgahely vezetője engedélyezheti. Ebben az esetben a vizsgázó halasztási díjat fizet. A vizsgahalasztás egy alkalommal engedélyezhető. A halasztott vizsgát a következő vizsgaidőszakban kell teljesíteni.

A vizsgadíj (és egyéb díjak) befizetésének módjai

 • Csekken: A vizsgadíjakat és az egyéb díjakat az LSI által kibocsátott sárga színű LEXINFO csekken lehet befizetni. Befizetéskor a „közlemény” rovatban kérjük rögzíteni vizsgadíj esetén a vizsga típusát (szóbeli, írásbeli, komplex), egyéb díjak esetében a díj típusának megjelölését kérjük (pl. halasztási díj).
   
 • Átutalással: A vizsgadíjak és esetlegesen egyéb díjak banki átutalásánál a „Közlemény” rovatba kérjük, írja be a vizsgázó nevét és a vizsga típusát (szóbeli, írásbeli, komplex).
  Bankszámlaszám: K&H 10200892-31412304-00000000.

   
 • Készpénzzel: Az 1. sz. Vizsgahely esetében az LSI Informatikai Oktatóközpontban (1037 Budapest Bécsi út 324. 4 sz. épület fsz.) lehetőség van a vizsgadíjak és egyéb díjak befizetésére készpénzben.

 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy jelentkezése csak akkor válik érvényessé, ha a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és a vizsgadíj beérkezett.

 

Sikeres vizsgázást kívánunk!

Jelentkezési lapok letöltése