A LEXINFO szaknyelvi vizsgarendszer bemutatása

A LEXINFO vizsgarendszer sajátosságai

  • Az ismeretek megszerzéséhez használható források

  • A vizsga témakörei

  • nyelvvizsgaszintek összehasonlítása

LEXINFO vizsgák részletes bemutása

  • LEXINFO B1, B2, C1 szintű szóbeli, írásbeli vizsgák feladat leírása

  • Power Point szakmai kiselőadás elkészítéséhez útmutató