Létesítménygazdálkodáshoz kapcsolódó képzésfejlesztések az Edutus Főiskolán

Projekt címe: Létesítménygazdálkodáshoz kapcsolódó képzésfejlesztések az Edutus Főiskolán
Projektazonosító: TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0062
Projekt időtartama: 2012.04.01-2014.03.30.
A támogatás összege: 41 970 975 Ft

A projekt általános célja

A projekt általános célja, hogy a Főiskola új, korszerű digitális tananyagokkal támogatott műszaki képzéseiről kikerülő diplomások, középtávon is versenyképes tudással rendelkezzenek a munkaerő-piacon, hozzájárulva ezzel nem csak a Főiskola, hanem az ország versenyképességének megteremtéséhez is.

A projektcél felkészülni a bolognai folyamatból, az Európai Képesítési Keretrendszerből és az egész életen át tartó tanulás stratégiájából fakadó követelmények teljesítésére. A Lisszaboni Stratégiával összhangban elősegíteni a korszerű MTMI képzési területek fejlesztését, újszerű képzési módszerek kidolgozásával és terjesztésével hozzájárulni a képzések minőségének megteremtéséhez.

Projektelemek szakmai megvalósítása:

 • Nemzetközileg elismert intézményekben, képzésekben alkalmazott tananyagok vásárlása, fordítása, adaptációja
  interaktív tananyagok fejlesztése, learning object – tanulási objektum filozófiájú tananyagfejlesztések
 • Tananyagfejlesztés összehangolása a munkaerő-piaci elvárásokkal, munkaerő-piaci szereplők bevonása a tananyagfejlesztésbe
 • A modern oktatástechnológiai eszközök alkalmazásának és a modern oktatási módszerek használatának beépítése a fejlesztett képzésekbe
 • A képzések pedagógiai megújítása, tanulási eredményalapú megközelítés alkalmazása minden fejlesztett képzés, illetve tananyag esetében
 • Új képzési programok, teljes curriculum fejlesztés, kiemelten modulrendszerű tananyagok fejlesztése; képzési hálók kidolgozása, a tartalmakhoz kapcsolódó kreditallokáció elvégzése
 • Kreditallokáció felülvizsgálata, kredittartalom intézményi, illetve tudományági összehangolása; intézményi ekvivalencia táblázat kialakítása akkreditációs, nyilvántartásba vételi tevékenységek;
 • Kapcsolódó kötelező XML valamint egyéb, a digitális közzétételhez szükséges kódolás, továbbá kimeneti formátum szerkesztés és kódolás (pl. PDF, ePub).
  távoktatási és továbbképzési rendszerek bővítése
 • Idegen nyelvű kreditek beépítése a képzésekbe, tananyagokba
 • A tananyagot használó felsőoktatási oktatók képzése
 • Kapcsolódó IKT fejlesztés, oktatási segédanyag-fejlesztés és szolgáltatás vásárlása
 • A képzésfejlesztéshez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek

Projekt azonosító:
TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0062

Vélemény, hozzászólás?