E-learning tananyagfejlesztés

Az LSI Informatikai Oktatóközpont  több mint 25 év gyakorlati tudással rendelkezik az információs technológia oktatásban való alkalmazása terén.

Az LSI Informatikai Oktatóközpont mindvégig a legújabb információs technológiákat követte, a képzéseken részt vevők számára saját fejlesztésű tananyagaival a legmodernebb tanulási lehetőségeket kívánta biztosítani.

Így mind a digitális tananyagok fejlesztésében, mind a távoktatás megújuló formáiban kiemelkedő tapasztalatra tett szert.


E-learning szolgáltatás


A digitális (e-learning) tartalomfejlesztésnél az alábbi lépcsőket valósítjuk meg:

 • Elemzés: igényfelmérés, a tanulási célok, szervezeti, módszertani, kommunikációs stb. viszonyok analízise
 • Tervezés: tartalomtervezés, a megvalósítás módjára vonatkozó koncepciók (instructional design)
 • Megvalósítás és tesztelés (tartalomfejlesztés)
 • Felhasználás
 • Értékelés és korrekció, további fejlesztési irányok meghatározása (feed-back)

Az elemzés szakaszában ki kell térnünk arra, hogy mi az elsődleges oktatási cél (learning objectives), tanulmányozni kell a tartalmat, a technikai feltételeket, a felhasználó szervezet struktúráját és működését, a megvalósítás és alkalmazás technikai feltételeit és sok egyebet, beleértve:

 • a felhasználók (target audience) előzetes ismereteinek, igényeinek, motivációinak felmérését;
 • konkrét tartalomelemzést (content analysis) kell végeznünk, ez a témát ismerő szakértő bevonását is jelenti;
 • döntenünk kell arról, hogy milyen formában prezentáljuk a tartalmakat, milyen prototípust állítsunk elő és kövessünk (instructional design);
 •  meg kell határoznunk, hogy a felhasználó milyen technikai környezetben kívánja a kész terméket felhasználni, milyen technikai lehetőségeket, szabványokat (pl. SCORM) kell figyelembe vennünk (LMS analysis).


Miért e-learning?


Számos célt meg lehet nevezni, mely indokolja, hogy a hagyományos képzési formákkal szemben a tudásközvetítés valamely online módját részesítsük előnyben. A gyakrabban felmerülő érvek közül néhány:

 • nemzetközi hallgatóságot kívánunk elérni;
 • újabb kommunikációs csatornákat alkalmazunk a meglevő (hagyományos) struktúra hatékonyabbá tételére;
 • a célközönség elérésének logisztikai akadályai vannak;
 • egyszerűsíteni szeretnénk a képzésekkel járó szervezési problémákat;
 • standardizálni szeretnénk a képzéseinket;
 • minden résztvevő számára azonos minőséget szeretnénk biztosítani;
 • problémát jelent a munkatársak időbeosztása (rugalmas munkaidő, több műszak stb.);
 • gyakran azonos jellegű képzések ismétlődnek, az ismétlések kiküszöbölésével jelentősen növelhetjük a költséghatékonyságot.


Középpontban a tanuló


A ma készülő e-learning tartalmak többsége rendkívül konzervatív, prezentáció alapú megközelítést követ. A szakértő meghatározza a tanulási célokat, a tartalomfejlesztő a tartalmat a céloknak megfelelően egységnyi tartalomelemekre bontja és elrendezi úgy, hogy a tartalom felépítése koherens legyen, a tartalom elején és végén összefoglalót készít, majd a prezentáció végén általában ellenőrző feladatsor található. Akit ez a modell céloz: az a passzív befogadó.

Ma már hagyományosnak mondható módon a keretrendszerekre, tartalomegységekre és szabványokra fókuszáló szemlélet után a hangsúly a hatékonyságra, a tanulói környezetre (PLE - personal learning environment),  a személyiség autonómiáját, szociális integrációját, saját tanulási szokásait figyelembe vevő modellekre helyeződött át.


Webulo.hu


 
Saját fejlesztésű tartalomfejlesztő és kezelő rendszerünk, a Webulo.hu oldal integrált képességfejlesztő nyelvtanító alkalmazás. Regisztráció után a Könyvespolcon automatikusan megtalálja az ingyenes szintfelmérő teszteket és ingyenes minta tananyagokat.