Rólunk

A „hőskor”
Az LSI Oktatóközpontot, mint gazdasági társaságot, Dr. Kovács Magda kezdeményezésére 1979-ben hozta létre 19, többségében az elektronikai, informatikai kultúra művelésében, működtetésében érdekelt szervezet. Az alapítók célja az volt, hogy olyan segítséget kapjanak, melynek hatására a mikroelektronika fejlődés során született eredményeket széleskörűen és hathatósan tudják alkalmazni. Tevékenységei között szerepelt a hardver- és szoftverfejlesztési lehetőségek vizsgálata, hardver alapgép fejlesztése, könyvkiadás (szakkönyvek), oktatási tevékenység, távoktatási módszerek fejlesztése.
 
1989-ben az LSI-nek a Gazdasági Társaságokról szóló törvény alapján át kellett alakulnia. A tagvállalatok és intézmények döntése alapján az LSI Oktatóközpont alapítvánnyá alakult; létrejött az LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány (LSI OMAK).
 
Az Alapítvány kiemelt feladatai

 • Az informatikai kultúra terjesztése kezdetben szakkönyvek, szakkatalógusok és egyéb segédanyagok kiadásában valósul meg.
 • A 90-es évek kezdetén; Dr. Kovács Magda kezdeményezésére informatikai távoktatási intézmény kialakítása kezdődik meg. 1992-ben az LSI a SZÁMALK Rt.-vel létrehozza a Gábor Dénes Főiskolát (GDF). A Főiskola meghatározó szerepet tölt be az Alapítvány életében, működésében. A Főiskolával létrejön a távoktatás első hazai bázisa. Az LSI az internet alapú keretrendszer /ILIAS/ és digitalizált elektronikus tananyag-fejlesztésére /e-learning/ koncentrál.
 • A GDF égisze alatt közel 40 vidéki konzultációs központot működtet az Alapítvány, ezen felül hetet határon túli magyarlakta területen.
 • 2001 óta az Alapítvány új neve; LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány.
 • Az Alapítvány alapvető feladatnak tekinti a didaktikailag jól megalapozott idegen nyelvű műszaki nyelvoktatás fejlesztését és művelése feltételeinek megteremtését. 2004 óta működteti az akkreditált, LEXINFO (informatikai szaknyelv) Vizsgaközpontot. 2008 óta működteti az IT alapú online nyelviskoláját.
 • A Főiskola működtetésében szerzett tudásra építve 2006-tól egyre fokozottabb mértékben kapcsolódik be az Alapítvány a hazai felnőttképzésbe (FAT akkreditáció, ECDL vizsgaközpont)

Napjaink

 • 2008-ban történik meg az Alapítvány küldetésének újrafogalmazása, és az IT alapú technológiára épített Didaktikai Tudásközpont fejlesztésének beindítása.
 • 2009-ben létre jön az LSI Oktatási Park, amelynek szolgáltatásai a felnőttképzés, könyvtár, informatika, étterem, ingatlan bérbeadás.
 • 2009-től a Harsányi János Főiskola (HJF) fenntartója (továbbra is egyik alapítója a GDF-nek), amely 2011ben integrálódik a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájával.

Az Oktatási Park területén található szervezetek:

 • LSI Informatikai Oktatóközpont
 • Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet
 • Magiszter Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola
 • Óbudai Waldorf Iskola
 • Balassi Intézet